OZV č.2/2019

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství