Úřední deska

Název dokumentuDatum vyvěšeníStav
Návrh ZÚ-Hospodaření se SF20/05/2022Neplatné
Pozvánka na zasedání ZO04/01/2022Neplatné
Záměr obce – pronájem Kulturáku07/12/2021Neplatné
OZV č.1/202107/12/2021Neplatné
Zápis č.5/202130/11/2021Neplatné
Pozvánka na zasedání ZO26/11/2021Neplatné
VV-Oznámení o návrzích OOP30/05/2021Neplatné
Návrh-OOP Odry30/05/2021Neplatné
Návrh-OOP Dunaj30/05/2021Neplatné
Návrh-OOP Labe30/05/2021Neplatné
SVAZEK-ZÚ-Zpráva o přezkoumání26/03/2021Neplatné
SVAZEK-ZÚ-Záznam o projednání zprávy26/03/2021Neplatné
SVAZEK-ZÚ-Rozvaha26/03/2021Neplatné
ZÚ-Svazek obcí-Zpráva26/03/2021Neplatné
Návrh ZÚ Svazek18/02/2021Neplatné
ZÚ Svazek obcí Rozvaha30/07/2020Neplatné
Vyhlášení VŘ-údržbář obec Hruška30/05/2020Neplatné
SVAZEK-ZÚ-Inventarizační zpráva30/05/2020Neplatné
SVAZEK-ZÚ-Hlavní kniha30/05/2020Neplatné
SVAZEK ZÚ-Vyúčtování členských příspěvků30/05/2020Neplatné
SVAZEK-ZÚ_Výkaz zisku a ztrát30/05/2020Neplatné
SVAZEK-Výkaz FIN30/05/2020Neplatné
Sčítání lidu, domů a bytů 202130/05/2020Neplatné
Veřejnoprávní smlouva č.2/202030/05/2020Neplatné
Rozpočtové opatření Svazek obcí PV-venkov30/05/2020Neplatné
Schválený rozpočet Svazku obcí Pv-venkov30/05/2020Neplatné
Technická zpráva- PASPORT VODOVODU30/05/2020Neplatné
Technická zpráva-PASPORT KANALIZACE30/05/2020Neplatné
Kupní smlouva Jednota Uh.Ostroh30/05/2020Neplatné
Usnesení vlády ČR – Krizová opatření30/05/2020Neplatné
ZÚ-Výkaz zisku a ztráty obec30/05/2020Neplatné
ZÚ-Rozvaha obec30/05/2020Neplatné
ZÚ-Zpráva IA MŠ30/05/2020Neplatné
ZÚ-Příloha obec30/05/2020Neplatné
ZÚ-Rozvaha MŠ30/05/2020Neplatné
ZÚ-Příloha MŠ30/05/2020Neplatné
ZÚ-Výkaz zisku a ztráty30/05/2020Neplatné
ZÚ-Poskytnuté dotace30/05/2020Neplatné
ZÚ-Přijaté dotace30/05/2020Neplatné
ZÚ-Hospodaření s FKSP30/05/2020Neplatné
ZÚ-Plnění rozpočtu PŘÍJMY30/05/2020Neplatné
ZÚ Plnění rozpočtu FINANCOVÁNÍ30/05/2020Neplatné
ZÚ-Plnění rozpočtu VÝDAJE30/05/2020Neplatné
ZÚ Svazek obcí – Vyúčtování čl.příspěvků30/05/2020Neplatné
Veřejnoprávní smlouva o dotaci č.1/201930/05/2019Neplatné
Řád veřejného pohřebiště16/04/2019Neplatné