Vítá Vás obec

ČEHOVICE

ČEHOVICE

První zmínka se o vesnici objevuje již v roce 1299 ve spojitosti se jmény bratří Ludíka, Konráda a Herborda z Čehovic.

Historie

V roce 1358 pak Jan a Bareš z Čehovic zaměnili Čehovice za statky v Stachové a tím patřila vesnice k šternberskému hradu. Ve 14. a 15. st. se objevují v listinách různé názvy pro tuto obec – Czichowicz, Czyhowicz, Čihovice.
 
 
 
 
V roce 1397 umírá Petr ze Šternberka jako bezdětný a Čehovice tak připadají dědictvím rodu z Kravař a poté v roce 1490 prodejem přechází do rukou Ctibora Tovačovského. V roce 1503 kupuje panství tovačovské, Čehovice a mlýn Vilém z Pernštejna, od těch dob sdílely Čehovice osud spolu s tovačovským panstvím až do roku 1848.
 
V obecním archivu se zachovala pergamenová listina z r. 1503 na dvůr vydaná Janem ze Schellenberka a Johankou z Krajku, v roce 1577 Čehovicím Vratislav z Pemštejna propůjčil erb a znamení na pečeť, jen málo obcí se může pyšnit takovými dokumenty.

Brzy po začátku třicetileté války, byly Čehovice asi vypáleny a zničeny a znovu od základu vystavěny, ale o 1km níže, blíž k řece Vřesůvce.

Na původním místě, kde vesnice stála, je dosud na památku kaplička sv. Prokopa.

Nová obec Čehovice leží v nadmořské výšce 211 m.n.m.

 

Rok:1854195019912001
Počet obyvatel:458584525520

 

Pouze tři obce prostějovského okresu mohou v současnosti doložit, že vlastní originály privilegií udělujících znak nebo pečeť. Tyto historické dokumenty jsou dnes velkou vzácností a dokonce ne každé město se jimi může pochlubit. Čehovice tuto výsadu mají. Podle dochované listiny z roku 1577, kterou vydal Vratislav z Pernštejna, jim patří erb žlutomodré barvy, rozdělený na čtyři části. Erbu vévodí část useknuté zubří hlavy, na níž je vidět houžev protažená skrze nozdry. Tento symbol je vlastní rodu Pernštejnů a opakuje se například v kamenných reliéfech na městské bráně v Pardubicích a na bráně hradu Helfštýna, kam byl vyryt už kolem roku 1480.


Čehovice svůj znak po staletí uchovávaly a oficiálně používaly. Svědčí o tom úřední listiny z doby rakousko-uherské monarchie i z tzv. první republiky, opatřené razítkem, na němž je vypodoben starobylý znak.

 


Významní rodáci

Rudolf Chlupnarozen 8.9.1879 v Čehovicích( zemřel 12.11.1961 v Prostějově),odborný spisovatel, hudební skladatel a profesor na čs. Státní obchodní akademii v Bratislavě, lektor státního účetnictví na Komenského universitě
Karel Husáreknarozen 31.1.1893 v Čehovicích (zemřel 26.7.1972 v Praze), divisní generál, 1. zástupce náčelníka hlavního štábu
Ondřej Koutnýnarozen 26.11.1882 v Čehovicích ( zemřel 1933), plukovník, velitel 6. hanáckého pluku
Rudolf Bělínnarozen 3.2.1888 v Čehovicích (zemřel 10.6.1943 v koncentračním táboře ve Wohlau u Vratislavi)), poštovní úředník ve Vídni, major
Dr. Ondřej Přikrylnarozen 26.11.1862 ve Výšovicích, známý hanácký básník, politik a bývalý starosta Prostějova, v Čehovicích prožil své mládí
Stanislav Letochanarozen 28.11.1889 v Čehovicích, absolvent filozofické fakulty, štábní kapitán v záloze 9. pěšího pluku, po návratu do vlasti se stal profesorem na reálce a pak na gymnasiu v Prostějově
Lejsek František, Květoslavnarozen 2.5.1888 v Čehovicích (zemřel 24.1.1955 v Brně), pedagog, hudebník, skladatel, spisovatel

Přihlášení