Vítá Vás obec

ČEHOVICE

ČEHOVICE

Neméně závažnou činností hasičů v minulosti byla činnost kulturně společenská, kterou získali finanční prostředky, ale především oblibu mezi obyvatelstvem.

                Pořádaly se výlety, taneční zábavy a plesy (rok 1947 výtěžek 500Kčs), karnevaly, divadelní představení, oslavy MDŽ a MDD, kácení máje, fotbalová utkání během hodových oslav (např. 1983, 1992, 1993). Roku 1944 získal sbor z divadelního představení a kácení maje celkem 7839 Kč a za to byly koupeny skládací židle a ocelové přilbice. Tím také tyto akce skočily. Pořádání tradiční hodové zábavy však převládá dodnes.

 

Další aktivity sboru

Hasiči v Čehovicích neměli na starosti jen likvidaci požárů v obci a zábavu, ale museli se samozřejmě také připravovat na požáry. Tzn. cvičit se strojem a provádět poplachová cvičení (např. v roce 1943 proběhlo 18 cvičení), roku 1998 byli také hasiči seznámeni s prací s hydranty. Spolupodíleli se na likvidaci požárů v jiných obcích (například roku 1945 při požáru cukrovaru a četnické stanice v Bedihošti, nebo roku 1973 účast u požáru v Bedihošti u pana Frýborta). V období války měli hasiči také pohotovosti při náletech.

                Hasiči o své práci přednášeli dětem ve škole, prováděli školení zaměstnanců o zásadách požární bezpečnosti a v období topné sezony byli v rámci prevence informováni občané o možných nebezpečích i pomocí obecního rozhlasu. V rámci své činnosti prováděli i preventivní prohlídky spojené s odstraňováním požárních závad.

                Dobrovolní hasiči (ať už jednotlivci nebo družstva) se zúčastňovali a zúčastňují požárních soutěží (např. v požárním útoku , štafetě a běhu s překážkami, výstup po jednohákovém žebříku). Na soutěže se hasiči museli a musejí řádně připravovat.

Zpracovala Ing. Alice Hrubá

Přihlášení