Vítá Vás obec

ČEHOVICE

ČEHOVICE

V roce 1886, konkrétně 21. Listopadu, zahájil svou činnost dobrovolný hasičský sbor v Čehovicích.

Téhož roku na území našeho okresu vzniklo dalších osm dobrovolných hasičských sborů. V čele tehdejšího sboru stál jeho starosta dalšími funkcionáři byli: náčelník (později velitel), podnáčelníci, vzdělavatel, revizoři, rozhodčí soud, samaritánský dozor, zbrojíř a jeho pomocník, pokladní, jednatel a další členové.

Za 120 let své činnosti se řada věcí v životě organizace změnila, ale cíle zůstaly stejné. Za hlavní cíl lze pokládat spolupůsobení při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdrví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek. Sbor dobrovolných hasičů (SDH)obce pomáhá veřejnosti (obcím, státním orgánů, fyzickým a právnickým osobám) při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí, při odstraňování jejich následků, při výchově mládeže, při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí nebo při plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Přihlášení