Archív

Název dokumentuDatum vyvěšeníStav
ZÚ-Plnění rozpočtu VÝDAJE29/10/2021Platné
Svazek obcí-RO č.529/09/2021Platné
Usnesení č.4/202129/09/2021Platné
Rozpočtové opatření č.8/202129/08/2021Platné
Rozpočtové opatření č.729/07/2021Platné
Oznámení konání voleb do PS29/07/2021Platné
Rozpočtové opatření č.6/202129/07/2021Platné
Stanovení minimálního počtu členů OVK29/07/2021Platné
ZÚ-Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 202029/06/2021Platné
Závěrečný účet obce – Úvod29/06/2021Platné
ZÚ-Vyúčtování přijatých dotací29/06/2021Platné
ZÚ-Hospodaření se SF29/06/2021Platné
ZÚ-Vyúčtování poskytnutých dotací29/06/2021Platné
ZÚ-Plnění rozpočtu PŘÍJMY29/06/2021Platné
ZÚ-Plnění rozpočtu FINANCOVÁNÍ29/06/2021Platné
ZÚ-Rozvaha OÚ29/06/2021Platné
ZÚ-Výkaz zisku a ztrát OÚ29/06/2021Platné
SVAZEK-ZÚ-Zpráva o přezkoumání30/05/2021Platné
VV-Oznámení o návrzích OOP30/05/2021Platné
Návrh-OOP Odry30/05/2021Platné
Návrh-OOP Dunaj30/05/2021Platné
Návrh-OOP Labe30/05/2021Platné
Dražební vyhláška30/05/2021Platné
Veřejná vyhláška-Oznámení30/05/2021Platné
SVAZEK-ZÚ-Rozvaha30/05/2021Platné
SVAZEK-ZÚ-Zpráva o přezkoumání29/03/2021Platné
Úřední deska17/01/2021Platné
ZÚ Svazek obcí Rozvaha30/07/2020Neplatné
SVAZEK-ZÚ-Záznam o projednání zprávy30/05/2020Platné
Vyhlášení VŘ-údržbář obec Hruška30/05/2020Platné
SVAZEK-ZÚ-Inventarizační zpráva30/05/2020Platné
SVAZEK-ZÚ-Hlavní kniha30/05/2020Platné
SVAZEK ZÚ-Vyúčtování členských příspěvků30/05/2020Platné
SVAZEK-ZÚ_Výkaz zisku a ztrát30/05/2020Platné
SVAZEK-Výkaz FIN30/05/2020Platné
SVAZEK-ZÚ-Schválený ZÚ30/05/2020Platné
SVAZEK-ZÚ-Příloha30/05/2020Platné
Sčítání lidu, domů a bytů 202130/05/2020Platné
Veřejnoprávní smlouva č.2/202030/05/2020Platné
Rozpočtové opatření Svazek obcí PV-venkov30/05/2020Platné
Schválený rozpočet Svazku obcí Pv-venkov30/05/2020Platné
Technická zpráva-PASPORT KANALIZACE30/05/2020Platné
Technická zpráva- PASPORT VODOVODU30/05/2020Platné
Kupní smlouva Jednota Uh.Ostroh30/05/2020Neplatné
Usnesení vlády ČR – Krizová opatření30/05/2020Platné
ZÚ SVAZEK obcí Výkaz Zisku a Ztráty30/05/2020Neplatné
ZÚ Svazek obcí – Výkaz FIN30/05/2020Neplatné
ZÚ Svazek obcí – Příloha30/05/2020Neplatné
ZÚ Svazek obcí – Zpráva o přezkoumání30/05/2020Neplatné
ZÚ Svazek obcí – Inventarizační zpráva30/05/2020Neplatné
ZÚ Svazek obcí – Hlavní kniha30/05/2020Neplatné
ZÚ Svazek obcí – Schválený ZÚ30/05/2020Neplatné
ZÚ Svazek obcí – Vyúčtování čl.příspěvků30/05/2020Neplatné
ZÚ Svazek obcí – Příloha k IZ30/05/2020Neplatné
ZÚ obce Čehovice 2019 úvod30/05/2020Neplatné
ZÚ-Zpráva o přezkoumání hospodaření obce30/05/2020Neplatné
ZÚ-Výkaz zisku a ztráty obec30/05/2020Neplatné
ZÚ-Rozvaha obec30/05/2020Neplatné
ZÚ-Příloha obec30/05/2020Neplatné
ZÚ-Zpráva IA MŠ30/05/2020Neplatné
ZÚ-Rozvaha MŠ30/05/2020Neplatné
ZÚ-Příloha MŠ30/05/2020Neplatné
ZÚ-Výkaz zisku a ztráty30/05/2020Neplatné
ZÚ-Poskytnuté dotace30/05/2020Neplatné
ZÚ-Přijaté dotace30/05/2020Neplatné
ZÚ-Hospodaření s FKSP30/05/2020Neplatné
ZÚ-Plnění rozpočtu PŘÍJMY30/05/2020Neplatné
ZÚ Plnění rozpočtu FINANCOVÁNÍ30/05/2020Neplatné
ZÚ-Plnění rozpočtu VÝDAJE30/05/2020Neplatné
ZÚ Svazek obcí – Vyúčtování čl.příspěvků30/05/2020Neplatné
MZE-OOP lesy30/05/2020Platné
Rozpočtový výhled obce Čehovice30/05/2019Platné
Veřejnoprávní smlouva o dotaci č.1/201930/05/2019Neplatné
Oznámení o zveřejnování dokumentů30/05/2018Platné
Oznámení o zveřejnování dokumentů20/01/2018Platné
Návrh Rozpočtového Výhledu 2020-202630/05/2010Platné